Nettsmart

kr 249,00

Kategori: Forfatter: Grete Kvalheim

Beskrivelse

Nettsmart henvender seg til lærere, foreldre og andre voksne som har ansvar for barn og unge. Men også de unge selv kan ha nytte av denne boken.

Det handler om vårt forhold til sikkerhet på nettet og hvordan vi kan lære barn og unge å være nettsmarte. Det dreier seg om digitale fotavtrykk, god digital dømmekraft og risikoforståelse. Stopp. Tenk. Trykk.

Gjennom intervjuer med en rekke aktuelle fagpersoner belyses faglige, etiske, juridiske og sikkerhetsmessige temaer innen nettsikkerhet og hvordan man kan være nettsmart. Videre drøftes viktige temaer som internetthygiene, digital sårbarhet og risiko på nettet.

Det å være nettsmart er å være bevisst på sårbarhetene som finnes i digitale systemer, og å ta ansvar for å beskytte oss selv og derved resten av samfunnet.