Hva er det med Monica? (DVD)

kr 250,00

Beskrivelse

Film om tidlige tegn på psykisk lidelse.

Filmen viser historien om Monica, en elev i den videregående skolen. Fra å være en aktiv, utadventdt elev, blir hun etterhvert mer innadvendt. Hun viser flere tegn som kan tyde på at hun er i ferd med å utvikle en psykisk lidelse. Filmen er ment å være en hjelp for lærere og veiledere i den videregående skole, helsesøstre, psykiatriske sykepleiere og andre i primærhelsetjenesten.