Foreldre og fagfolk i samspill Ikke lenger i salg hos oss

kr 299,00

Tomt på lager

Varenummer: ISBN 8292023679 Kategorier: , , Stikkord: , ,

Beskrivelse

Behandling av psykiske lidelser hos barn og unge.

Et godt samarbeid med foreldrene er en forutsetning for at fagfolk skal kunne være til hjelp for barn og unge med psykiske vansker. Foreldrenes omsorg og styrke er en viktig ressurs i behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander. For at behandlingen skal føre frem, er det viktig å inkludere foreldrene og vektlegge deres egen forståelse av problemene i tillegg til de faglige betraktningene. Dette kan blant annet gjøres ved å forene familieterapeutiske tilnærminger med evidensbasert klinisk forskning og kunnskap om de psykiske problemene som behandles innen psykisk helsevern for barn.

Denne boken beskriver behandling av ulike typer psykiske vansker hos barn og unge i samarbeid med foreldre og/eller andre omsorgspersoner. Alle forfatterne har lang erfaring fra klinisk arbeid med barn/unge med psykiske vansker og med familieterapeutiske tilnærminger. Enkelte av dem har også lang erfaring med klinisk forskning. Forfatterne har hatt sentrale roller i å utvikle, tilpasse og/eller ta i bruk ulike behandlingsmetoder og integrere forskning i den kliniske hverdagen. En har lagt vekt på at boken skal være nyttig i praktisk, klinisk arbeid med barn, unge og deres omsorgspersoner.

Boken er beregnet på fagfolk som arbeider innen psykisk helsevern for barn og unge og tilgrensende fagområder, som barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste, kommunehelsetjeneste, somatisk barneavdeling og voksenpsykiatri. Den egner seg også som lærebok innenfor disse fagområdene, innen videreutdanning i familieterapi og psykisk helsevern og for foreldre og andre med interesse for barn og ungdom.

Forfatter: Inger Halvorsen, Ida Ropstad, Bjørn R. Rund, Wencke J. Seltzer (red.)