Den stygge andungen

kr 100,00

Tomt på lager

Beskrivelse

Sju fortellinger om rusmisbruk og psykiske lidelser fra en behandlingshverdag.

Mennesker som har både psykiske lidelser og et rusproblem faller ofte mellom flere stoler i behandlingsapparatet. En vanlig tilnærming er at den psykiske lidelsen blir behandlet innenfor psykisk helsevern, mens rusmisbruket blir behandlet i russektoren. Det er sjelden at tjenestene er koordinerte eller at de to problemene sees i sammenheng. Vi har for liten kunnskap om hva slags hjelp pasienter med sammensatte problemer mottar.

Østnorsk kompetansesenter for rus og avhengighet, Sykehuset Innlandet, utlyste derfor skrivestipendier til ansatte, pårørende og brukere ved et psykiatrisk sykehus i Norge. Ved dette sykehuset var det både psykiatriske sengeposter/poliklinikker og en egen rusmiddelavdeling. Formålet var å få et innblikk i behandlingshverdagen sett fra ulike ståsted. Bidragene i boken gir oss et variert bilde av hvilke dilemmaer en står overfor. Vårt ønske er at disse betraktningene skal fungere som videre refleksjon rundt behandlingstilbudet.

Boka er beregnet på fagfolk i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, og den egner seg også godt for brukere og pårørende som vil vite mer om emnet. Den er også en lærebok for studenter i helse-og sosialfag ved høgskoler og universitet.

Utgiver: Østnorsk kompetansesenter for rus og avhengighet