Marit Hoem Kvam

Marit Hoem Kvam er doktor i spesialpedagogikk og har arbeidet med temaet seksuelle overgrep i mange år. Hun har skrevet en rekke faglige artikler og bøker om emnet og har professorkompetanse i faget. Hun har gjennomført flere forskningsprosjekt i samarbeid med Redd Barna. Utgivelser: Filiokus og Blåmann-klåmann – fortellingen om en vond hemmelighet (2012)

Guro Hanevold Bjørkløf

Guro Hanevold Bjørkløf (f. 1971) er fagsjef demens i Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hanevold Bjørkløf er klinisk psykolog og spesialist i klinisk gerontopsykologi, og PhD-stipendiat ved medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. De siste ti år har hun arbeidet ved alderspsykiatrisk poliklinikk og sengepost ved Ullevål universitetssykehus og psykiatrisk avdeling, Lier, Vestre Viken, hovedsaklig […] Les mer

Knut Engedal

Knut Engedal (f. 1946) er spesialist i psykiatri med fordypning i alderspsykiatri, og professor emeritus i psykogeriatri ved Universitet i Oslo. Før han gikk av med pensjon i 2013, var han ved siden av sin professortjeneste, fag- og forskningssjef ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Som forskningsområde har Engedal hatt spesiell interesse for demens […] Les mer